Информация за Община Стамболийски

Община Стамболийски

Община Стамболийски е разположена е в Горнотракийската низина. ЖП линия я свързва с Пловдив, Пещера и Пазарджик. Общинският център се намира само на 20-тина км западно от Пловдив.

Обща информация и инфраструктура
Територия - 61 270 дка.
Брой населени места - 5
Брой жители - 23 306
Административен център - гр. Стамболийски

Икономика и бизнес

Броят на фирмите на територията на общината е около 200. Най-големият представител е "Фабрика за хартия" гр.Стамболийски.

Климатичните условия, почвената характеристика и традициите, предопределят земеделието и в частност зеленчукопроизводството, като основен поминък на населението в общината. Най-голяма площ заемат овощните култури и зеленчуците, от фуражните се отглежда главно царевица.

Стратегически проекти и възможности за чуждестранни инвестиции
Предимствата на община Стамболийски са преди всичко благопритното географско местоположение, климат и почви, добре развита междуселищна пътна мрежа, наличието на ЖП транспорт, близостта до автомагистрала "Тракия", близостта до магистрален газопровод, големите възможности за поливно земеделие, добрата учебна и здравна база и най-вече наличието на собствени квалифицирани кадри. Всичко това определя община Стамболийски като привлекателна за широко и активно развитие на бизнес и инвестиции.

Природни забележителности и паметници на културата
На територията на община Стамболийски, в землището на с.Куртово Конаре, местността Ливадите се намира Резиденция Кричим, характерна с уникалната си флора и фауна. Паркът Кричим е една от най-значителните творби на градинско-парковото изкуство у нас и е обявен за паметник на културата.

Обща информация:

Местоположение: средните части на Горнотракийска низина

Територия - 61 кв.км.

Кметства: с.Йоаким Груево, с.Куртово Конаре, с.Ново село и с.Триводици

Брой жители - 23 306

Климат: преходно континентален

Информацията е взета от сайта на Община Стамболийски